FAQ

Door gebruik te maken van EN-Track. Ga in het hoofdscherm staan, steek een chipcard in de lezer en beschrijf de chipcard met de toetscombinatie Ctrl-F8. Ga met deze chipcard naar de apparatuur (excl de loopband) en steek de card in het apparaat. Haal de chipcard er weer uit en de datum is gezet.
1. EN-Dynamic, kracht-/trainingsapparaten die nu in onze catalogus staan.
2. EN-Cardio, de cardio-apparaten die nu in de catalogus staan.
3. EN-Tree P, luchtpulley.
4. EN-Free, automatisering van alle in de praktijk aanwezige vrije oefeningen.
Er is waarschijnlijk een lek in het systeem. U kunt gewoon doorwerken met de trainingen, maar neem a.u.b. contact op met de servicedienst, telefoonnummer 010 - 20 30 666.

De compressor die Enraf-Nonius levert is speciaal afgesteld op 9,5 bar continu voor gebruik met EN-Dynamic apparatuur. Indien u gebruik wilt maken van een centraal luchtgeleidingssysteem dan kunnen wij de geschiktheid ervan verifiëren.

Is deze druk gevaarlijk? Ter vergelijking, een champagnefles is gedimensioneerd op 6 bar. Een expressomachine levert 9 bar druk. De door de compressor geleverde druk is dus behoorlijk maar niet enorm.

Mocht u ooit onverhoopt een luchtslang lostrekken terwijl de compressor op druk staat dan levert dat een behoorlijke knal op, maar u hoeft niet bang te zijn voor explosies o.i.d.

Uw compressor is in hoge mate onderhoudsvrij. Er zijn echter twee punten waar u goed op moet letten (wij adviseren u dit elke week eenmaal te checken):

1. Zit er nog voldoende olie in de motor ?

2. Zit er condensvocht in het drukvat ?

Ad 1. Zit er nog voldoende olie in de motor ?

Hiertoe moet u in het glazen oog kijken dat aan de voorkant van de compressor zit. Er staan twee lijntjes, een op min en een op max, en het oliepeil zou hiertussen moeten zitten. Indien dit niet het geval is dient olie te worden bijgevuld. Voor een exacte beschrijving van het bijvullen verwijzen u wij naar de bedieningshandleiding van de compressor (ook te downloaden vanaf onze download pagina.)

Ad 2. Zit er condensvocht in het drukvat ?

Door condensvocht uit de omgeving kan uw drukvat vollopen met water. Dit kan op de lange duur schadelijk zijn voor uw luchtcylinders. Draai daarom regelmatig het drukvatkraantje open (hou er een doek of een kopje bij voor het eruit spuitende vocht.)

De trainingsresultaten van de vorige (reeds uitgevoerde) oefening, voor de NU uit te voeren oefening negeren, opdat deze niet als basis gaat dienen voor de oefening die NU uitgevoerd moet gaan worden.

Doet men dit NIET terwijl de topdetectie (protocol staat op autoaanpasbaar) staat ingeschakeld dan worden de laatst uitgevoerde oefenparameters opnieuw opgeslagen op de chipcard en ziet de klant deze waarde (deze waarde is niet terug te zien in het oefeningenscherm) alleen op de apparatuur. Indien topdetectie niet (vast protocol) is ingeschakeld hoeven gegevens van een vorige training niet te worden gereset.

Indien de resultaten van de laatst uitgevoerde oefening HOGER zijn dan volgens het schema was gewenst en u wilt het protocol definitief aanpassen voor het verdere verloop van de trainingscyclus, dan dient u gebruik te maken van de knop "Protocol Aanpassen" in het Tabblad Training.

Indien de resultaten van de laatst uitgevoerde oefening LAGER zijn dan volgens het schema was gewenst en u wilt het protocol definitief aanpassen voor het verdere verloop van de trainingscyclus, dan dient u deze aanpassing te maken in het wijzigmenu van de oefening.

Ieder EN-Track systeem heeft tevens een generaal, niet te wijzigen, wachtwoord.

Mocht U uw eigen wachtwoord zijn vergeten, kunt u een aanvraag doen om dit algemene wachtwoord te ontvangen via ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail adres.

Maak gebruik van de toetscombinatie Ctrl-F10. Na invoer van uw password bent u terug in het hoofdmenu

Mocht u al een versie van EN-Track gebruiken dan zijn de volgende stappen aan te raden:

  • Maak een backup van de database d.m.v. het EN-Track programma
  • De-installeer EN-Track via de Windows configuratie menu. Doe dit ook voor eventueele stuuur programma's van de Towitoko kaartlezer
  • Verwijder kaartlezers uit de USB (of RS232) port.
  • herstart de PC
  • Installeer EN-Track. Er kan een melding komen dat stuurprogramma's volgens Windows niet gecertificeerd zijn. Kiest u hier voor de optie "Doorgaan"
  • Sluit de kaartlezer aan. (eventueel moet u hierna nog de installatie van het stuur programma bevestigen)

note: Mocht U een seriele kaartlezer hebben, dan dient u na het aansluiten van deze kaartlezer de machine opnieuw te herstarten.

Om te voorkomen dat er condens in de leidingen onstaat op het diepste punt. Deze condens, in combinatie met de altijd in de leiding aanwezige synthetische olie, zou voor het aanvreten van de leidingen kunnen zorgdragen en kan op die manier lekkage veroorzaken. Hierdoor slaat de compressor permanent aan; hierdoor ontstaat oververhitting, waardoor de compressor kapot gaat en vervangen dient te worden.

Nee, daarvoor kan de trekkracht te hoog worden, waardoor loslating kan plaatsvinden, met alle gevolgen vandien.

De standaardlocatie is “[c:\\program files\\enraf-nonius\\entrackv6\\database]”.
Gaat u EN-Track in een netwerk gebruiken dan dient u de volgende handelingen te verrichten:
- Op een van de P.C.’s een gedeelde resource maken
- Vervolgens dient u deze resource op alle P.C.\'s als database directory te gebruiken
- De resourcenaam moet dan op alle P.C.’s handmatig worden ingetypt volgens
onderstaand formaat:
UNC van de resource: \\\\[PC_NAAM]\\[RESOURCE NAAM]

Voorbeeld:

Stel de P.C.-naam is PRAKTIJK en de share-naam van de database directory

“c:\\Program Files\\Enraf-Nonius\\EnTrack\\Database” is “DB_ENTRACK”

dan is de UNC naam: “\\\\PRAKTIJK\\DB_ENTRACK”

Deze naam moet worden ingetypt in alle EN-Track programma’s die gebruik willen maken van deze database. Dus ook in het EN-Track programma dat draait op dezelfde P.C. als waar de resource naar verwijst!

De netwerkfunctionaliteit werkt bij de volgende configuratie:

EN-Track programma draait op een Windows 2000 of XP systeem. Voor verdere informatie over netwerkresources en terminologie wordt verwezen naar de Windows Help informatie over netwerkgebruik!
Aangezien de database bestanden over het netwerk continu open heeft staan, is het niet aan te raden om een wireless netwerk verbinding te gebruiken!

Standaard worden zowel de USB en RS232 drivers voor de Towitoko lezer geinstalleerd als de USB driver voor de nieuwe chipcard lezer (wit). Tijdens installatie kunt u een waarschuwing krijgen dat de driver niet door Microsoft is gecertificeerd. U moet dan op de knop doorgaan drukken.

Mocht u achteraf de drivers willen (her)installeren dan maakt u gebruik van uw installatie-CD. Na het opnieuw opstarten van de CD treft u onderaan in het installatiemenu een installatiemogelijkheid aan om de software te installeren die noodzakelijk is voor het gebruik van een USB-chipcardlezer.

Na installatie opnieuw EN-Track starten en de installatie is een feit.

Een oude 4.x installatie wordt nooit overschreven.
Na de installatie van 6.x wordt gevraagd of de database van een oude 4.x installatie moet worden gekopieerd.

Let op!!
Niet alleen een softwarematige upgrade op P.C.-niveau is noodzakelijk, maar ook een upgrade op apparaatniveau. Er zullen in uw apparaten eenmalig nieuwe EEPROM IC's geplaatst moeten worden om communicatie met de nieuwe EN-Track release mogelijk te maken.

Zie hiervoor de EN-Track handleiding (F1)

5.2.4.5 Protocol voortgang autoaanpasbaar:

In een autoaanpasbaar protocol zal de weerstandsinstelling zijn volgens de vooraf ingestelde waardes (de opgegeven waarde), mits de cliënt de weerstand verandert tijdens een trainingssessie (de gerealiseerde waarde). In dat geval zal deze veranderde waarde worden overgenomen als aanvangswaarde voor de volgende sessie. (Dit past het protocol dus automatisch aan.)

Opmerking 1: dit automatische aanpassen zal resulteren in een nieuwe “opgegeven” waarde. Deze nieuwe “opgegeven” waarde zal net zolang gehanteerd worden tot hij gelijk wordt aan de oude “opgegeven” waarde van het protocol. Daarna zal hij het oude protocol vervolgen.

Opmerking 2: dit automatische aanpassen zal alléén plaatsvinden indien de “gerealiseerde” waarde hoger is dan de “opgegeven” waarde. Immers, indien dit ook zou plaatsvinden wanneer de cliënt zijn weerstand vermindert, dan zou het protocol steeds lager kunnen uitvallen.

Opmerking 3: automatisch aanpassen wordt op serieniveau doorgevoerd. Dus als in een 2e serie de weerstand wordt verhoogd, dan zal bij een volgende sessie ook in een 2e serie de aanpassing gedaan worden en niet in de 1e of 3e serie.

Protocol voortgang vast

Bij deze optie hebben de oefenresultaten geen enkele invloed op de latere series of oefeningen welke reeds zijn gedefinieerd. In een vast protocol wordt de belasting (de weerstandsinstelling) gefixeerd. Tijdens de uitvoering van het protocol kan de cliënt de instelling wel wijzigen, maar dit zal de instelling van een volgende sessie niet beïnvloeden (de instellingen liggen dus vast).

Ja, beide zullen dan na elkaar in het scherm verschijnen. Zodra de twee oefeningen zijn uitgevoerd komen alle vervolgoefeningen in beeld.

In tegenstelling tot de hierboven genoemde tests, die allen een schatting maken van de VO2-max, tracht de Conconi-test het zogenaamde omslagpunt te bepalen. Het tempo waarop de VO2-max wordt bereikt kun je namelijk door verzuring niet lang volhouden.

Goede duursporters zijn echter wel in staat om op een hoog percentage van de VO2-max te sporten, namelijk zo'n 90-95%. Voor minder goed getrainde sporters ligt dat percentage lager. Als men boven dit percentage of omslagpunt komt slaat de vermoeidheid snel toe. Dit wordt ook wel de anaërobe drempel, het verzuringpunt of het omslagpunt genoemd. De Italiaan Conconi ontwikkelde jaren geleden een methode waarbij hij de belasting langzaam verzwaarde en de hartslag bepaalde. De hartslag en de belasting lopen in eerste instantie in een mooie lijn op. Conconi constateerde dat bij een bepaalde belasting de hartslaglijn afvlakte. Met andere woorden, er zat een knik in de lijn. Verondersteld wordt dat dit het omslagpunt zou zijn.

De Bike Reha biedt mogelijkheden om diverse testen te doen zoals de VO2-Max, de 3- en de 12-minutentest. Hierdoor is het mogelijk om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de conditie van de patiënt en de cliënt.

Het uitvoeren van een test via uw trainingsscherm geeft alleen aan dat er een test gedaan is.
De restultaten ervan treft u aan in het tabblad intake-testresultatenscherm.

Wanneer u nu een training gaat uitvoeren wordt normaal de trainingsdatum gegenereerd.

In EN-Track zitten :

a. Krachttesten (1 RM) op de EN-Strength, EN-Pulley en EN-Free
b. Conditietesten (UKK-wandeltest en Conconitest) op de EN-Motion
c. Conditietesten (VO2-Max, de 3- en de 12-minutentest) op de Bike Reha

Maximale krachttest (1 RM)
Voor het samenstellen van een trainingsprogramma is het belangrijk dat er een goed beeld is van de belasting die men kan opleggen. Een belangrijk gegeven, waarop de keuze van de belasting gebaseerd wordt, is de maximale kracht die een persoon bij een bepaalde oefening kan leveren. Onder maximale kracht wordt verstaan het vermogen om met een maximaal gewicht een bepaalde oefening nog net één maal correct uit te voeren.
Deze waarde wordt het 1 repetition maximum genoemd, afgekort 1 RM.
Deze maximale krachttest moet voor elke oefening apart worden uitgevoerd.

Een maximale krachttest houdt in dat je vooraf een voorzichtige inschatting maakt van de maximale kracht die je kunt uitvoeren. Vervolgens moet je met een iets lagere weerstand een maximaal aantal herhalingen uitvoeren. Echter, hoe minder herhalingen worden uitgevoerd, des te zuiverder de schatting is van het 1 RM. De vermoeidheidscomponent wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld. Hierna kan, met behulp van het gevonden aantal herhalingen, in een Holton diagram opgezocht worden welk percentage van de maximale kracht aangewend werd.

Inhoud en achtergrond van de 2-km-UKK-wandelconditietest.

De 2-km-test 'Sportief Wandelen' is ontwikkeld door het Finse UKK (Urho Kaleva Kekkonen) Instituut en is wetenschappelijk bestudeerd door Raija Laukkanen. In 1993 is zij gepromoveerd op deze test en heeft zij aangetoond dat deze nauwkeurig, betrouwbaar, eenvoudig uitvoerbaar en veilig is. Op het moment wordt de UKK 2 km wandeltest in diverse Europese landen gebruikt in de eerstelijns gezondheidszorg en in de bedrijfsgezondheidszorg.

Ook wordt de test gebruikt in revalidatie- en gezondheidscentra en als onderdeel van vele gezondheidsbevorderende programma's. In Nederland heeft de wandeltest een plaats gekregen in de campagne 'Nederland in beweging' en wordt afgenomen door een speciaal door het NOC*NSF opgeleidde UKK-testleider.

De uitvoering van de test gaat als volgt: na een medische screening door middel van een vragenlijst worden lengte en gewicht gemeten. Vervolgens moet er door de deelnemers een afstand worden afgelegd van 2000 meter. Men krijgt de opdracht om deze afstand zo hard mogelijk te wandelen, waarbij gedurende het gehele traject een zelfde tempo wordt aangehouden. Tempoversnellingen geven namelijk een verstoring van het testresultaat. Na 2 km wordt de wandeltijd genoteerd en de hartslag gemeten. Gezamenlijk geven deze variabelen, samen met leeftijd, geslacht, lengte en gewicht, via een formule de hoogste betrouwbaarheid van de max. zuurstofopnamecapaciteit, uitgedrukt in een fitnessindex welke is verdeeld in 5 groepen.

<70 Aanzienlijk minder dan gemiddeld
70-90 Iets minder dan gemiddeld
90-110 Gemiddeld
110-130 Iets beter dan gemiddeld
>130 Aanzienlijk beter dan gemiddeld

De fitnessindex kan als uitgangspunt voor 'Sportief Wandelen' worden gebruikt. Inmiddels is gebleken dat door 'Sportief Wandelen' deze index heel goed verhoogd kan worden, hetgeen leidt tot een stuk positieve feedback voor de deelnemer.

Ontwikkeling van de test
De beste indicatie van de lichamelijke fitheid (lees: conditie) is de maximale zuurstofopnamecapaciteit, oftewel de VO2 max; dit is de graadmeter voor een goed werkend hart-/longsysteem, dat optimaal moet presteren bij lichamelijke inspanning. In het 'Sportief Wandelen' is het lichaam aangewezen op het transport van zuurstof (O2) naar de spieren om de gevraagde arbeid te kunnen leveren. Conditie van hart, longen, bloedvaten en zuurstofopnamevermogen van de spieren bepalen grotendeels de mate van de te leveren arbeid: de zuurstofopnamecapaciteit.

Een van de apparaten die gebruik maken van het EN-Track systeem heeft niet de juiste datum in zich. Gebruik daarvoor de service-card om de datum te herstellen op het apparaat.

Zie hiervoor de FAQ: Hoe zet ik de datum in mijn apparatuur goed?

Met een licentie krijgt u het recht tot gebruik van de software. De enige upgrades die wij op het systeem leveren zijn ontdekte technische onvolkomenheden die hersteld zijn.

Deze licentie staat los van alle ondersteunende diensten (on-line en on-site help)die Enraf-Nonius kan leveren en is dus ook geen onderhoudscontract.

Om de continuïteit in uw software te waarborgen raden wij het afsluiten van een onderhoudscontract sterk aan.

Hieronder de procedure om EN-Track van een nieuwe licentie te voorzien nadat deze op slot is komen te staan doordat de PC-datum in de toekomst is gezet, EN-Track is opgestart en deze datum dus als de huidige datum heeft genoteerd, en vervolgens de datum weer terug naar NU is gezet wat volgens het licentie systeem overkomt als een illegale datum/tijd aanpassing.

 

Om EN-Track op te kunnen starten moet de datum tijd weer in de toekomst worden gezet.

Vervolgens moet het licentie scherm van EN-Track worden opgestart, dit moet men door de SHIFT+CTRL toets beide ingedrukt te houden en EN-Track opstarten.

De licentie moet verwijderd worden, door de optie "Verwijder Licentie" te selecteren (radio button) en de Activatie Code in te vullen.

Klik op "Doorgaan >>" en de licentie zal worden verwijderd.

BELANGRIJK: Zet nu eerst de datum goed

Start EN-Track op, deze zal nu in een 30-dagen evaluatie licentie hebben, dus u moet wederom een (nieuwe) licentie aanvragen.

 

Ja, deze mogelijkheid is aanwezig. Een team ontwikkelaars van Enraf Nonius is continu bezig met nieuwe ontwikkelingen aan EN-Track. Dit gebeurt voor een belangrijk deel aan de hand van opmerkingen en wensen van onze gebruikers.

Met dit onderhoudscontract heeft u de volgende voordelen:

- Jaarlijks een nieuwe release van EN-Track met functionele uitbreidingen
- Gebruik van de helpdesk (on-line en on-site) voor EN-Track toepassingen
- Software service-releases (verhelpen van ontdekte programmeerfouten)
- Deelname aan ontwikkelingsmogelijkheden

- Windows XP Professional, Windows 7 en Windows 10 (32- en 64-bit)
- Moderne computer die nu in de handel verkijgbaar is
- CD-R/RW drive
- VGA monitor
- Een printer volgens uw wensen en ondersteund door uw Windows versie

U moet hiervoor de installatie CD met EN-Track 6 v6.30 aanschaffen.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.