En-Track software historie

 

List of updates in En-Track versie 6.31.0

 
  Functionaliteit:
 • Licentie verplichting is verwijderd
 • Het Archief wordt nu ook meegenomen in de auto-backup procedure
 • Het resultaat scherm kan nu expliciet worden verborden door een extra optie keuze
  Opgeloste problemen:
 • Het Archief wordt nu ook meegenomen met een database controle
 

Lijst met veranderingen in En-Track versie 6.30.0

 
  Functionaliteit:
 • Dataherstel na een systeem crash verbeterd.
  Opgeloste problemen:
 • De grafische weergave van de En-Motion 6 minute Walking test resultaten verbeterd.
 • Verder zijn er meerdere kleine problemen opgelost.
 

Lijst met veranderingen in En-Track versie 6.29.7

 
  Functionaliteit:
 • Ondersteuning van de EN-Cardio SteepRamp test toegevoegd (selecteerbaar via de Default Settings)
 • Er wordt nu een waarschuwing gegeven als een EN-Cardio VO2 test wordt weggeschreven naar de chipcard, zonder een gewicht.
 • Optie toegevoegd om direct na het inlezen van een training, automatisch alle niet uitgevoerde oefeningen als GEDAAN te markeren (Blauw -> Groene) Deze optie is selecteerbaar in de “Default Settings”. Standaard waarde is UIT.
 • Support voor de laatste SRC3311 chipcard lezer
  Opgeloste problemen:
 • De VO2Max/Kg waarde in het test rapport gecorrigeerd (Er ontbrak een komma).
 • Import Cliënten functie aangepast zodat deze ook werk bij een standaard Windows 7/8 installatie.
 • Verder zijn er meerdere kleine problemen opgelost.
 

Lijst met veranderingen in En-Track versie 6.29.4

 
  Functionaliteit:
 • Support laatste versie CC lezers
  Opgeloste problemen:
 • Probleem met McAffee 8.8 en schakelen tussen Configurator en hoofd EN-Track programma is opgelost.
 • Als er een aantal weken tussen het maken, gebruiken en inlezen van de CC zit (meerdaagse kaart zonder dat het verplicht is om naar de PC terug te gaan), werd er soms de huidige datum in de database ingevuld.
 

Lijst met veranderingen in En-Track versie 6.29.2

 
  Functionaliteit:
 • Start snelheid van EN-Motion oefeningen gecontrolleerd door hartslag, is nu 2 km/u
Het wordt aangeraden om deze update uit te voeren voor gebruikers van EN-Motion
 

Lijst met veranderingen in En-Track version 6.29.1

 
  Opgeloste problemen:
 • Doelwaarde werd fout weergegeven in het grafisch scherm van de testresultaten
 • Soms volgde er een "Access violation" bericht nadat er een backup was gemaakt. (data zelf werd niet aangetast, EN-Track moest alleen opnieuw worden opgestart)
Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor met name voor gebruikers van versie 6.28 & 6.29
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassing in En-Track versie 6.29

 
  Functionaliteit:
 • clienten Archief functie is toegevoegd.
 • EN-Track is nu Windows 7 32bit/64bit compatible (volledige installatie CD noodzakelijk)
 
  Opgeloste problemen:
 • Database probleem m.b.t. EN-Motion data is opgelost.
Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor met name voor EN-Motion gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassing in En-Track versie 6.28

 
  Functionaliteit:
 • Volledige ondersteuning van de EN-Motion is toegevoegd.
  opmerking: Voor de En-Motion dienen de oefeningen en testen apart geselecteerd te worden in de Configurator (tot nu toe werden alleen de oefening geselecteerd en daarmee automatisch de testen)

 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassing in En-Track versie 6.27.9

 
  Opgeloste problemen:
 • Bijkomend afrondings probleem opgelost

Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26, 6.27.x gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassing in En-Track versie 6.27.8

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • Automatische (op tijd) Database backup verbeterd.

Opgeloste problemen:
 • Probleem bij multi-selectie van oefeningen (en testen) toevoegingen opgelost (blauwe pijl) opgelost
 • Shift-S kon soms het Indicatie-scherm sluiten

Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26, 6.27.x gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.27.7

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • Controlle op Database beschikbaarheid verbeterd.
 • Database herstel verbeterd.

Opgeloste problemen:
 • licentie verlenging via Internet of FAX formulier probleem opgelost
 • Popup menu en min-, plus-keyboard knoppen worden nu ook meegenomen met de veiligheids-optie Uitgeschakelde functies
 • In het Oefening scherm kon de "pijl" knop het lijstje met oefeningen leeg achterlaten (grey)
 • Paneel-grootte aanpassing probleempjes opgelost (cosmetisch)
 • Afronding van tussen stappen in Oefening Edit scherm verbeterd

Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26, 6.27.x gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.27.4

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • Handleiding en help bestanden zijn gelijk getrokken met huidige software versie.

Opgeloste problemen:
 • Testrapport toont nu weer alle testresultaten correct.

Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26, 6.27.x gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.27.3

 
  Opgeloste problemen:
  • Chipcard data werd soms niet goed ingelezen waardoor een client niet herkent werd
  • Als men via een dubbelklik in het Verwijzingenscherm direct een oefening wou tonen of aanpassen, en er waren meer dan 1 oefening van het zelfde type aanwezig, werd soms niet de bedoelde oefening getoond

Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26, 6.27.1 en 6.27.2 gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.27.2

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • Zoektijd naar klant in Clienten mode geoptimalizeerd
  Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26 gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.27

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • In Clienten mode: als een kaart in de lezer wordt gestoken, welke foute of geen data bevat, geeft het systeem hierover een melding, terwijl je een kaart wilt maken. Deze melding wordt niet meer getoond.
 • In het oefeninformatie scherm wordt de opbouw nu duidelijker weer geven, en zijn de aanpassingen nu ook via "sneltoetsen" te doen. (lees de Hints, door de muis stil over een component te houden)
 • Er is nu een mogelijkheid om de backup volledig te automatiseren op 1 willekeurig moment van de dag, zonder dat EN-Track daarvoor hoeft te worden afgesloten. Als de backup op dat moment mogelijk is (dus geen andere gebruikers actief) zal de backup automatisch plaatsvinden in een zelf in te stellen lokatie. Welke dag het gebeurt wordt nog steeds op dezelfde manier bepaald.
 • Voordat een backup wordt gestart, is er nu de mogelijkheid om dat binnen 5 seconden te onderbreken, daarna start deze gewoon.

Opgeloste punten:
 • Als er een inlees probleem optrad en de chipcard werd er uitgehaald, was vervolgens de data als "ingelezen"gemarkeerd, wat in feit niet het geval was. In deze versie kan de chipcard gewoon weer voor een tweede keer worden ingelezen.
 • Bij sommige configuraties, kwam soms bij het inlezen van chipcard het systeem "vast" te zitten. Is hierin verholpen.
 • In klantenmode kon het scherm verkleind worden zonder het te kunnen vergroten, is nu opgelost..
 • Bij het afdrukken kon er soms een foutmelding "Out of Index" onstaan waarna het rapport scherm niet meer op kwam.
 • Muis-wiel acties reageerde niet altijd goed.

  Het wordt sterk aangeraden om deze update uit te voeren voor alle 6.26 gebruikers
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in  6.26

 
  Functionaliteit verbeteringen:
 • Administrator rechten structuur toegevoegd. Het verwijderen van klanten, indicaties of gedane trainingen kan geblokkeerd worden. Het aanpassen van EN-Track via de configurator kan tevens geblokkeerd worden. Opties zijn toegevoegd als menu optie onder menu standaard instellingen.
 • Als een toestel meer dan één oefening kent, en dat toestel wordt aan een training toegevoegd dan werden alle onderliggende oefeningen aan de training toegevoegd. Er verschijnt nu een vraag of dit de bedoeling is.
 • Zoekvenster voor het sneller selecteren van een klant toegevoegd.
 • Percentage van Absolute waarde bij het maken van een training werd ook nog voorzien van Man/Vrouw -factor en leeftijdsfactor. Nu is dat puur een percentage van de absolute waarde van het toestel.
 • Is de Test/1RM gedaan , dan ook het percentage tussen ingestelde waarde en testwaarde herberekenen getoond worden.
 • Groep selectie mogelijk gemaakt bij klant resultaat rapport.
 • Bij een corrupte card is de mogelijkheid toegevoegd om deze te wissen.
 • De klant groep categorie kan nu een naam zijn i.p.v. enkel een nummer. Onder de menu “opties” is een “groups” keuze gemaakt waarin de groepen gedefinieerd kunnen worden.

Opgeloste punten:
 • Percentage/kracht veld in oefen-edit scherm gaf vreemde waardes waneer handmatig ingevuld.
 • Het indrukken van ctrl-F8 in ieder ander scherm dan het hoofdscherm laat het scherm verdwijnen
 • Snelheid stond aangeduid met Km/u en moest zijn Km/h
 • In het verwijzingscherm verdwenen gegevens als een dataveld werd bewerkt als tegelijkertijd een chipkaart met nieuwe gegevens in de reader werd gestoken.
 • Als een onvoltooide training handmatig als voltooid werd gemarkeerd dan werd de hele lijst met trainingen langzaam onnodig gecontroleerd. Is verholpen.
 • Bij de allereerste keer een kaart inlezen, als EN-Track net is opgestart, werd niet naar de klant op de kaart gesprongen maar naar de eerste in de lijst. Opgelost.
 • Dialoog "oefeningen niet op CC" vermeld geen Klant Info meer. Opgelost.
 • Alle oefeningen op 1 toestel weg drukken gaf foutieve melding

U wordt geadviseerd deze update uit te voeren.
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.25

 
 
 • Ondersteuning van de nieuwe SCM  chipcard readers (SCR3311)
 • Toevoeging van Rotator 2-6
 • Dimensies van de Cardio Fiets resultaten konden verkeerd staan (factor 10x hoger)
 • Als EN-Track Illegaal wordt afgesloten kan het voorkomen dat het daarna niet meer wil opstarten. Dit is opgelost in 6.25.
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.23

 
 
 • Verschillende problemen m.b.t. filtering en rapport-afdrukken zijn opgelost
 • Na het inlezen van een CC, kon het voorkomen dat er resultaten van een andere training werden getoond. Dit trad op als de training op de CC was gekoppeld aan een verwijzing die niet de laatste verwijzing uit de lijst was. Dit is opgelost in v6.23

  U wordt geadviseerd deze update uit te voeren.
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.21

 
 
 • EN-Cardio Testen zijn geimplementeerd. Hiervoor moet de embedded versie van de EN_Cardio Bike wel 3.0 of hoger zijn, dan wel artikel nummer 0413705 of hoger
  Geimpleneteerde testen zijn:
  12 min. test.
  3 min. Test.
  VO2Max test
 • Via de knop "Intake kaart" wordt nu een lijst met testen weggeschreven die tijdens de huidige indicatie zijn uitgevoerd en welke een target waarde is toegekend.
  Als de target bij geen enkel test is gebruikt worden alle uitgevoerde testen op de kaart gezet.
  Mochten dat er ook 0 zijn, dan wordt de lijst volgens de "oude" procedure samengesteld. Wel wordt de behandeling met een gele-punt icoon gemarkeerd!
 • Via klanten scherm en indicatie scherm kan de applicatie nu geminimaliseerd worden
 • Grafische voorstelling is standaard een lijngrafiek, tenzij er maar 1 test is uitgevoerd. Dan wordt een Bar-grafiek getoond.  (De keuze knoppen zijn nu verdwenen)

  Verder zijn er verschillende kleine problemen opgelost .
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.20

 
 
 • In het oefeningen tabblad van het Indicatie scherm kan nu via een dubbelklik op de betreffende oefening, deze direct aangepast worden (het oefening-edit scherm start direct op, er moeten echter wel trainingen aanwezig zijn met oefeningen die nog niet zijn uitgevoerd)
 • Custom report (alleen NL) is uitgebreid met de extra opmerkingsvelden uit de nieuwe test rapportage
 • Verwijzings afsluitdatum toegevoegd t.b.v. test rapportage
 • Uitgebreide Test rapportage met doel waarden
 • Betere selectie van USB/COM poorten (voor chipcard reader, detecteert nu de werkelijke seriële poorten en USB poorten)
 • EN-Dynamic 1-6 opgenomen in installatie
 • Filter mechanisme uitgebreid: selecties van uitgevoerde trainingen op datum interval en/of afwijkende Sol/Ist waarden (wat de klant moest doen en wat hij heeft gedaan)
 • Franse taal toegevoegd
 • Indicatie aanduiding kan nu 80 karakters bevatten.
 • Netwerk configuratie controle tijdens opstarten toegevoegd
 • Database integriteit verbeterd.
 • Soms zorgde een foute datum in een apparaat ervoor dat oefenresultaten niet in de database werden weggeschreven. Dit wordt door deze versie ondervangen.
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.13

 
 
 • Probleem met het overnemen van de indicatie aanduiding vanuit Fysioroadmap opgelost
 
  Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.13 en 6.05:  
 
 • Indicatie aanduiding kan nu 80 karakters bevatten
 • De datum in de indicatielijst werd niet volgens het windows formaat weergegeven maar met een vast formaat.
 • Probleem met het gebruik van EN-Track onder Windows (XP en 2000) standard gebruikersrechten opgelost.

  Verder zijn er verschillende kleine problemen opgelost .
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.12 en 6.04

 
 
 • Netwerk configuratie controle tijdens opstarten toegevoegd
 • Database integriteit verbeterd
 • Soms zorgde een foute datum in een apparaat ervoor dat oefenresultaten niet in de database werden weggeschreven. Dit wordt door deze versie ondervangen.
 • Probleem verholpen waarbij testresultaten konden verhaspeld raken als de testkaart was aangemaakt via het Trainingen-tabblad,  en er oefeningen aanwezig waren waar geen test aan gekoppeld was.
  Verder zijn er verschillende kleine problemen opgelost .
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.11

 
 
 • Groep selectie nu ook mogelijk. Cliënten presentie rapport en bij Cliënten info rapport
  (menu: Cliënt informatie)
 • De Indicatie aanduiding kan nu ook in de lijst met indicaties worden getoond.
  ( rechtermuis klik op de "Lijst met indicaties")
 • Een extra veld is toegevoegd waarin de fysiotherapeut een bericht kan zetten welke getoond wordt aan de cliënt (in cliënten modus) als alle oefening wel volgens schema zijn uitgevoerd.
  (Standaard instellingen, derde regel. Een lege regel betekend dat er geen bericht wordt getoond)
 • Na het kiezen van een custom rapport, wordt de tekstverwerker direct opgestart.

  Verder zijn er verschillende problemem met betrekking tot de filter-functie opgelost.
 
 

Lijst van toegevoegde functies en aanpassingen in 6.03

 
 
  • Auto Numlock aan/uit is nu selecteerbaar voor de Cliënten-modus
   ( menu: Opties->Algemeen->Auto Numlock )
  • Auto zoeken naar chipcardlezer aan/uit, is nu selecteerbaar bij opstarten van En_Track.
   (menu: Opties->Algemeen->Zoek de CC Lezer )


  Verder zijn er diverse problemen opgelost.