Nee, daarvoor kan de trekkracht te hoog worden, waardoor loslating kan plaatsvinden, met alle gevolgen vandien.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.